Reunions i Conferències
Combinant Treball i Plaer

Disposam de sales multifuncionals per reunions, exposicions, presentacions, festes privades i àpats, superant qualsevol de les seves expectatives, totes aquestes equipades amb els següents serveis: